nganh-thep-mot-sau-1-nam-nhin-lai-4

nganh-thep-mot-sau-1-nam-nhin-lai-4

11 DN thép niêm yết ghi nhận tổng doanh thu 135.552 tỷ, lợi nhuận lại sụt giảm 6% về mức 8.277 tỷ đồng.

11 DN thép niêm yết ghi nhận tổng doanh thu 135.552 tỷ, lợi nhuận lại sụt giảm 6% về mức 8.277 tỷ đồng.

Both comments and trackbacks are currently closed.