Thép tấm nhập khẩu

25.500/1KG
13.000/1KG
12.800/1KG
14.000/1KG
13.500/1KG
13.800/1KG
15.000/1KG

Thép hình nhập khẩu

17.200/1KG
14.500/1KG
14.500/1KG
15.000/1KG
15.000/1KG
14.500/1KG

Thép ống nhập khẩu

satthepminhquan – Nhà phần phối sắt thép lớn hàng đầu việt nam