THÔNG SỐ KỸ THUẬT I CẦU TRỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT I CẦU TRỤC

Thép Hình Chữ I Cẩu Trục : Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn
Quy cách hàng hóa ( mm ) Chiều Dài
Cây ( M/Cây )
Trọng Lượng
( KG/M )
Kích thước cạnh
( HxB mm )
Độ Dầy Bụng
T1
Độ Dầy Cánh
T2
I150x75 5.5 9 12 17.1
I200x100 7 10 12 26
I200x150 9 16 12 50.4
I250x125 7.5 12.5 12 38.3
I250x125 10 19 12 55.5
I300x150 8 13 12 48.3
I300x150 10 18.5 12 65.5
I300x150 11.5 22 12 76.8
I350x150 9 15 12 58.5
I350x150 12 24 12 87.2
I400x150 10 18 12 72
I400x150 12.5 25 12 95.8
I450x175 11 20 12 91.7
I450x175 13 26 12 115
I600x190 13 25 12 169.4
I600x190 16 35 12 224.5
0949 267 789