THÔNG SỐ QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC

THÔNG SỐ QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC

ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN:  ASTM/API/ASME    ĐỘ DÀI: 6/9/12M
DNODĐộ dày
(wall thickness)
Inh
mm mm102030STD4060XS80100120140160XXS
¼8      13.7  2.2   2.2    3.0    3.0
10      17.1  2.3   2.3    3.2    3.2
½15      21.3  2.8   2.8    3.7    3.7    4.8    7.5
¾20      26.7  2.9   2.9    3.9    3.9    5.6    7.8
125      33.4  3.4   3.4    4.6    4.6    6.4    9.1
1 ¼32      42.2  3.6   3.6    4.9    4.9    6.4    9.7
1 ½40      48.3  3.7   3.7    5.1    5.1    7.1  10.2
250      60.3  3.9   3.9 4.83    5.5    5.5    8.7  11.1
2 ½65      73.0  5.2   5.25.51    7.0    7.0    9.5  14.0
380      88.9  5.5   5.5 6.45    7.6    7.6  11.1  15.2
3 ½90    101.6  5.8   5.8 7.1    8.1    8.1
4100    114.3 4.785.6  6.0   6.0    8.6    8.6  11.1  13.5  17.1
5125    141.34.78 5.6  6.6   6.6    9.5    9.5  12.7  15.9  19.1
6150    168.3 4.785.566.4  7.1   7.1  11.0  11.0  14.3  18.3  22.0
8200    219.1  6.4   7.0  8.2   8.2  10.3  12.7  12.7  15.1  18.3 20.6  23.0  22.2
10250    273.1  6.4   7.8  9.3   9.3  12.7  12.7  15.1  18.3  21.4 25.4  28.6  25.4
12300    323.9  6.4   8.4  9.5 10.3  14.3  12.7  17.5  21.4  25.4 28.6  33.3  25.4
14350    355.6  6.4  7.9   9.5  9.5 11.1  15.1  12.7  19.1  23.8  27.8 31.8  35.7

16

400

    406.4

  6.4

  7.9

   9.5

  9.5

 12.7

  16.7

  12.7

  21.4

  26.2

  31.0

 36.5

  40.5

18450    457.2  6.4  7.9 11.1  9.5 14.3  19.1  12.7  23.9  29.4  34.9 39.7  45.2
20500    508.0  6.4  9.5 12.7  9.5 16.1  20.6  12.7  26.2  32.6  38.1 44.5  50.0
22550    558.8  6.4  9.5 12.7  9.5   9.5  22.2  12.7  28.6  34.9  41.3 47.6  54.0
24600    609.6  6.4  9.5 14.3  9.5   9.5  24.6  12.7  31.0  38.9  46.0 52.4  59.5
  • CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MINH QUÂN
  • Địa chỉ: 131/12/4A Đường Tân Chánh Hiệp 18, Khu phố 8 Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM.
  • Điện thoại: Mr Bình 0949.267.789.
  • Email: satthepminhquan@gmail.com.