QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM

QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM

STT QUY CÁCH HÀNG HÓA
( MM )
 TRỌNG LƯỢNG
(TẤM/KG )
 ĐƠN GIÁ
KG ( Có VAT )
 THÀNH TIỀN
( VNĐ/1 Tấm )
1 3 x 1500 x 6000                           211.95                15,500              3,285,225
2 4 x 1500 x 6000                           282.60                15,500              4,380,300
3 5 x 1500 x 6000                           353.25                15,500              5,475,375
4 6 x 1500 x 6000                           423.90                15,500              6,570,450
5 8 x 1500 x 6000                           565.20                15,500              8,760,600
6 10 x 1500 x 6000                           706.50                15,500            10,950,750
7 12 x 1500 x 6000                           847.80                15,500            13,140,900
8 14 x 1500 x 6000                           989.10                16,000            15,825,600
9 16 x 1500 x 6000                         1,130.40                16,000            18,086,400
10 18 x 1500 x 6000                         1,271.70                16,000            20,347,200
11 20 x 1500 x 6000                         1,413.00                16,000            22,608,000
12 25 x 1500 x 6000                         1,766.25                16,000            28,260,000
13 6 x 2000 x 12000                         1,130.40                16,300            18,425,520
14 8 x 2000 x 12000                         1,507.20                16,300            24,567,360
15 10 x 2000 x 12000                         1,884.00                16,300            30,709,200
16 12 x 2000 x 12000                         2,260.80                16,500            37,303,200
17 14 x 2000 x 12000                         2,637.60                16,500            43,520,400
18 16 x 2000 x 12000                         3,014.40                16,500            49,737,600
19 18 x 2000 x 12000                         3,391.20                16,500            55,954,800
20 20 x 2000 x 12000                         3,768.00                16,700            62,925,600
21 22 x 2000 x 12000                         4,144.80                16,700            69,218,160
22 24 x 2000 x 12000                         4,521.60                16,700            75,510,720
23 25 x 2000 x 12000                         4,710.00                16,700            78,657,000
24 28 x 2000 x 12000                         5,275.20                16,700            88,095,840
25 30 x 2000 x 12000                         5,652.00                16,700            94,388,400
26 32 x 2000 x 12000                         6,028.80                16,700           100,680,960
27 35 x 2000 x 12000                         6,594.00                16,700           110,119,800
28 38 x 2000 x 12000                         7,159.20                16,700           119,558,640
29 40 x 2000 x 12000                         7,536.00                16,700           125,851,200
30 42 x 2000 x 12000                         7,912.80                16,700           132,143,760
31 45 x 2000 x 12000                         8,478.00                16,700           141,582,600
32 50 x 2000 x 12000                         9,420.00                17,000           160,140,000
33 55 x 2000 x 12000                       10,362.00                17,000           176,154,000
34 60 x 2000 x 12000                       11,304.00                17,000           192,168,000
35 70 x 2000 x 12000                       13,188.00                17,000           224,196,000
36 80 x 2000 x 12000                       15,072.00                17,000           256,224,000
37 90 x 2000 x 12000                       16,956.00                17,000           288,252,000
38 100 x 2000 x 12000                       18,840.00                17,000           320,280,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN

STT QUY CÁCH HÀNG HÓA
( MM )
 TRỌNG LƯỢNG
(TẤM/KG )
 ĐƠN GIÁ
KG ( Có VAT )
 THÀNH TIỀN
( VNĐ )
1 3 x 1500 x 6000                           238.95                16,500              3,942,675
2 4 x 1500 x 6000                           309.60                16,500              5,108,400
3 5 x 1500 x 6000                           380.25                16,500              6,274,125
4 6 x 1500 x 6000                           450.90                16,500              7,439,850
5 8 x 1500 x 6000                           592.20                16,500              9,771,300
6 10 x 1500 x 6000                           733.50                16,500            12,102,750
7 12 x 1500 x 6000                           874.80                16,500            14,434,200

Đơn giá có thể thay đổi theo ngày hoặc tuần. chi tiết xin liên hệ Hotline  để được tư vấn và báo giá miễn phí

0949 267 789