Thép hình I Cầu trục

25.500/1KG

I – Beam Cẩu trục theo tiểu chuẩn và Xuất sứ Thailand

JIS G3101- SS400ASTM A36