Thép ray P15

Thông số kỹ thuật Thép Ray P15x8000mm với chiều dài 8000mm. Thép ray là vật liệu thường được dùng để lắp đặt đường sắt, lắp đặt đường ray vận chuyển cho xe chuyên dụng trong rừng, trong khu khai khoáng, nhà máy, công trường thi công v.v…