Thép Tròn Đặc A36 / Thanh tròn Đặc A36

Thép Tròn Đặc A36 / Thanh tròn Đặc A36 thép tròn đặc hợp kim thích hợp chế tạo khuôn mẫu (bù lông, bánh rang, trục động cơ) Liên hệ: 0949267789