Thép hình V

15.000/1KG

Thép hình V – theo tiểu chuẩn và xuất sứ

Japan / Korea / Taiwan / Thailand / VN / TQ