cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-2

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-2

Đồng chí Trần Ngọc Hanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL tham luận tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Ngọc Hanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL tham luận tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh

Both comments and trackbacks are currently closed.