cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-1

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-1

Đồng chí Phạm Đình Khương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung tham luận tại đầu cầu Hà Nội

Đồng chí Phạm Đình Khương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung tham luận tại đầu cầu Hà Nội

Both comments and trackbacks are currently closed.