cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *