cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Both comments and trackbacks are currently closed.