cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-4

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-4

Đồng chí Đào Xuân Kỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn TCT-Công bố Quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng tại Hội nghị

Đồng chí Đào Xuân Kỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn TCT-Công bố Quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng tại Hội nghị

Both comments and trackbacks are currently closed.