cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-5

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-5

Đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch và Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT trao Giấy khen của Công đoàn TCT cho một số CĐCS ở đầu cầu Hà Nội

Đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch và Đồng chí Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT trao Giấy khen của Công đoàn TCT cho một số CĐCS ở đầu cầu Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *