Thép hộp vuông 400×400

Ngoài Thép Hộp Vuông 400×400 ra còn có thép hộp vuông 350×350, 300×300, 250×250, 200×200, 175X175, 125X125, 120X120,150×150, 100×100, 90×90, 80×80, 65X65, 60X60, 70×70, 75×75, 25×25, 20X20, 25X25, 30×30, 40×40, 50×50….