Thép tấm AH32

16.500/1KG

Thép Tấm AH32 – chuyện dụng: , Grade AH32, Grade DH32, Grade EH32,  chuyên dùng đóng tàu ngành hàng hải dầu khí cảng biển. Thành phần hóa học AH32 tham khảo

0949 267 789