Thép tấm AH32

16.500/1KG

Thép Tấm AH32 – chuyện dụng: Grade A, Grade B, Grade C, Grade D, Grade AH32, Grade DH32, Grade EH32, Grade AH36, Grade DH36, Grade EH36 chuyên dùng đóng tàu ngành hàng hải dầu khí cảng biển. Thành phần hóa học AH32 tham khảo

0949 267 789