Thép Tấm Đóng Tàu

Thép Tấm đóng tàu nhập khẩu Mác Thép chuyện dụng: Grade A, Grade B, Grade C, Grade D, Grade AH32, Grade DH32, Grade EH32, Grade AH36,
Grade DH36, Grade EH36 chuyên dùng đóng tàu ngành hàng hải dầu khí cảng biển

0949 267 789