Thép tròn đặc S50C / 50C / C50

Thép tròn đặc là thép gì?
Ứng Dụng : Được sử dụng để gia công các chi tiết máy ( bù lông, bánh rang , trục động cơ,…), chế tạo khuôn mẫu, tiết kiệm công tiện và tiết kiệm chi phí thành phẩm