Thép ray QU70

Thép ray QU70 có trọng lượng mỗi mét không vượt quá 52,8kg. Thép này có tiết diện giống thép hình I nhưng một đầu có hai cạnh tròn. Tiêu chuẩn: ASTM A1, ARMA, UIC 860-O, BS75R, BS80A, JIS E1103-93, JIS E1101-93,…